Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_cfduid                                mailerlite.com            HTTP                    1 έτος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το διακινητή περιεχομένου για τη διάγνωση ασφαλούς διαδικτυακής κυκλοφορίας

Πηγή: https://static.mailerlite.com/js/jquery.validate.min.js?ver=4.9.8

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

_cfduid                                 mlcdn.com                   HTTP                    1 έτος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Διάγνωση ασφαλούς διαδικτυακής κυκλοφορίας

Πηγή: : https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-801531465

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

wc_cart_created              aldipack.gr                     HTML                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών στην ιστοσελίδα.

Πηγή: aldipack.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)        

wc_cart_hash #                aldipack.gr                   HTML                   Μόνιμα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Μη καταχωρημένη

Πηγή: aldipack.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)        

wc_cart_hash #                google.com                   HTML                  Μόνιμα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Μη καταχωρημένη

Πηγή: google.com          

Τα δεδομένα αποστέλλονται: H.Π.Α. (επαρκής)              

wc_fragments #                aldipack.gr                   HTML                  Μόνιμα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Μη καταχωρημένη

Πηγή: aldipack.gr

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)        

woocommerce cart hash      aldipack.gr                HTTP              Συνεδρία                             

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα του καλαθιού αγορών στην ιστοσελίδα, για να θυμάται τα προϊόντα που επιλέγησαν. Επίσης, επιτρέπει στην ιστοσελίδα να προωθεί σχετικά προϊόντα στον επισκέπτη, με βάση το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών

Πηγή: https://www.aldipack.gr/?add-to-cart=3989

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

woocommerce items in cart  aldipack.gr               HTTP             Συνεδρία                             

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα του καλαθιού αγορών στην ιστοσελίδα, για να θυμάται τα προϊόντα που επιλέγησαν. Επίσης, επιτρέπει στην ιστοσελίδα να προωθεί σχετικά προϊόντα στον επισκέπτη, με βάση το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών

Πηγή: https://www.aldipack.gr/?add-to-cart=3989

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

wp woocommerce session #  aldipack.gr               HTTP            1 ημέρα                               

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Μη καταχωρημένη.

Πηγή: https://www.aldipack.gr/?add-to-cart=3989

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ          ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                  aldipack.gr                  HTTP                   2 years

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφη μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gat                                    aldipack.gr                 HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gid                                 aldipack.gr       HTTP                              1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

collect                       google-analytics.com          Pixel                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.  

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

IDE                                       doubleclick.net                HTTP                    2  έτη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία DoubleClick της Google για να καταγράψει και αναφέρει τη δραστηριότητα του χρήστη στην ιστοσελίδα αφού δει ή κλικάρει μία από τις διαφημίσεις του διαφημιστή με το σκοπό να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μίας διαφήμισης και για να παρουσιάσει στοχευμένες διαφημίσεις στο χρήστη.

Πηγή: http://w.sharethis.com/button/buttons.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)            

pagead/1p-user-list/#   google.com                       Pixel               Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Μη καταχωρημένη                                                        

Πηγή: https://www.google.com/pagead/1p-user-list/801531465/?random= 1553158865768cv=9fst=1553158800000num=1bg=ffffffguid=ONu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_cd=24u_his=1u_tz=0u_java=falseu_nplug= 3u_nmime= 4gtm= 2oa3b 2sendb= 1data=event%3Dgtag.configfrm=0url=https:%2F%2Fwww.aldipack.gr%2Fcart%2Fref=https:%2F%2Fwww.aldipack.gr%2Fcart%2Ftiba=Cart%20%7C%20%CE%95%CE%AF%CE%B 4%CE%B  7%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82async=1fmt=3cdct=2is_vtc=1random=2938170987resp=GooglemKTybQhCsOrmt_tld=0ipr=y

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)            

rc::c                                    google.com                      HTML               Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο βιντεο-διαφήμισης. Το cookie περιορίζει τον αριθμό των φορών που ένας επισκέπτης βλέπει το ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο. Το cookie επίσης χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει τη σχετικότητα της βιντεο-διαφήμισης με τον συγκεκριμένο θεατή.                                                               

Πηγή: https://www.google.com/recaptcha/api.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

test cookie                        doubleclick.net                HTTP                    1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να ελέγχει εάν ο φυλλομετρητής τού χρήστη υποστηρίζει cookies.

Πηγή: Eπιγραμμικός κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής) 

Μη κατηγοριοποιημένα cookies

ONOMA COOKIE                                             ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

mailerlite:webform:shown:126290                aldipack.gr                    HTTP        2914920 ημέρες

Σκοπός τού cookie: Mη κατηγοριοποιημένος

Πηγή: https://static.mailerlite.com/js/universal.js?155315

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

webforms/o/126290/t3y7k3                    track.mailerlite.com            Pixel             Συνεδρία

Σκοπός τού cookie: Mη κατηγοριοποιημένος

Πηγή: https://track.mailerlite.com/webforms/o/126290/t3y7k3?v1553158826

Μέσω: https://static.mailerlite.com/js/universal.js?155315

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

wpapischemamodelhttps://www.aldipack.gr/en/wpjson/wp/v2/   aldipack.gr       HTML            Συνεδρία

Σκοπός τού cookie: Mη κατηγοριοποιημένος

Πηγή: https://227659-697463-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-includes/js/wp-api.min.js?ver=4.9.8

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)